Vzletišče Enemonzo (I)
Višina: Frekvenca: 46°23.000 -12°53.000
380 m / 46°23’00’’ - 12°5300
Smer: Dolžina / širina: Površina:
90°-270° 520 m/70m Trava
Opis: - južno od zaselka Enemonzo
- blizu reke
 
Ovire: - škarpa pred pragom 27
 
 
Posebnosti: - možnost aerovleke
 
 

SLIKA