Kobarid
Višina: Frekvenca:

46°14.817 -13°32.417

240 m / 46°14’49’’ - 13°32’25’’
Smer: Dolžina / širina: Površina:
 80°-260° 300/40 m Trava
Opis: - na južni strani ceste Robič - Kobarid

- na vzhodn- na vzhodni strani vasi Staro selo

 
Ovire: - luknje pred pragom 08
- močvirnat teren
 
Posebnosti: - na drugi stani hriba je letališče Bovec
 
 
SLIKA