Gozd Martuljek
Višina: Frekvenca: 46°28.833 -13°51.483
730 m / 46°28’50’’ - 13°51’29’’
Smer: Dolžina / širina: Površina:
 90°-270° 350/30 m Trava
Opis: - teren je vzporeden z glavno cesto, južna stran
- JV od vasi Gozd Martuljek
 
Ovire: - teren je nagnjen v smer 27
- drevesa in senik na pragu 09
 
Posebnosti: - obvezno pristajanje samo na označen teren,  drugod so količki in neraven teren
 
 
SLIKA