Paluzza (I)
Višina: Frekvenca: 46°32.595 -13°00.465
690 m / 46°32’36’’ - 13°00’28’’
Smer: Dolžina / širina: Površina:
350° 300 m/45m Trava
Opis: - cca. 1.5 km severno od zaselka Paluzza
- ob cesti za prelaz Monte Croce
 
Ovire: - drevesa na začetku terena
- cesta na začetku terena
 
Posebnosti: - pristajanje samo v SEVER
- 4% nagib, pada v smeri JUG
- potka na sredini terena, v isti višini kot teren
SLIKA