Vzletišče San Mauro(I)

Višina: Frekvenca: 46°04.017 -13°22.217
110 m 121.90 45°04’01’’ - 13°22’13’’
Smer: Dolžina / širina: Površina:
 90°-270° 500 m/40m Trava
Opis: - zahodno od Premariacca
 
 
Ovire: - električne žice pred pragom 27
 
 
Posebnosti: - možnost aerovleke
 
 
SLIKA