AEROKLUB “EDVARD RUSJAN” NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1,

5000 Nova Gorica

PP 137

Telefon (predsednik društva Črtomir Pavlin) : 00 386 (41) 621 – 751

E-mail: aeroklub.edvard.rusjan@gmail.com

Številka transakcijskega računa:  SI56-6100-0002-2734-528

Matična številka društva 5092418

Identifikacijska številka za DDV: 59003316

Pri plačilu v rubriko “namen” ne pozabite vnesti namena plačila (št. računa, članarina ipd)